Järna Arbetsterapeut Center AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Södertälje och Järna Arbetsterapeut Center AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Järna Arbetsterapeut Center AB är ett av dem. Statusen för Järna Arbetsterapeut Center AB är att Bolaget är aktivt.

Järna Arbetsterapeut Center AB är ett Aktiebolag och skapades 2005-11-11. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Södertälje där bolaget finns i jobbar för att bolag som Järna Arbetsterapeut Center AB ska trivas.

Järna Arbetsterapeut Center AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2006-12-14. I Södertälje så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget ska bedriva vårdverksamhet, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och lag (1993:387) om stöd och servcice till vissa funktionshindrade enligt !! 9:9 och 10, för unga vuxna med psykosociala problem eller med diagnos Asperger syndrom. Verksamheten erbjuder ett helhetskoncept för arbete, boende och en kvalitativ aktiv fritid och därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Järna Arbetsterapeut Center AB inte är momsregistrerat.

Idag är Järna Arbetsterapeut Center AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Södertälje.

Vill man komma i kontakt med Järna Arbetsterapeut Center AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-55178100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Almén Malmqvist, Liselotte Marie E -Attinge, Frida Marie Larsdotter.

De som är på något sätt har med Järna Arbetsterapeut Center AB är Almén Malmqvist, Liselotte Marie E som är född 1953 och har titeln VD, Attinge, Frida Marie Larsdotter som är född 1978 och har titeln Vice VD, Almén Malmqvist, Liselotte Marie E som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Attinge, Frida Marie Larsdotter som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Almén, Karl Pontus som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Landerholm Granberg, Anna Sofia som är född 1963 och har titeln RevisorKPMG Bohlins Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .

Järna Arbetsterapeut Center AB har 556690-3323 som sitt organisationsnummer.