Axenslivs AB

Stockholms län

Information

Axenslivs AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Södertälje som är den kommunen där Axenslivs AB finns. I Södertälje så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Axenslivs AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Axenslivs AB har haft sedan 2003-12-04. Axenslivs AB har funnits sedan och 2003-12-04 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Axenslivs AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Höglandsv. 9, 152 31, Södertälje men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55011044.

Södertälje arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Axenslivs AB Privat, ej börsnoterat.

Axenslivs AB har idag 556651-6331 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Axenslivs AB

Bolaget skall bedriva livsmedelsbutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Axenslivs AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hasbany, Bassam som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Allouch Hasbany, Mona som är född 1957 och har titeln Suppleant, Krafft, Alf Börje som är född 1966 och har titeln Revisor, Add & Subtract Revision AB som är född och har titeln Revisor, .