Volkswagen Finans Sverige AB

Stockholms län

Information

556258-8904 är organisationsnummer för bolaget Volkswagen Finans Sverige AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Volkswagen Finans Sverige AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Södertälje som är den kommunen som Volkswagen Finans Sverige AB finns i.

Volkswagen Finans Sverige AB har varit registrerat sedan 1985-09-13 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Volkswagen Finans Sverige AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

Volkswagen Finans Sverige AB är Publikt bolag och det finns flera bolag i Södertälje som också är Publikt bolag.

Firmatecknare för Volkswagen Finans Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Beyer, Birgit -Riese, Hans Patrik eller en av dem i förening med en av -Geenhuizen, van Egon Hoyte -Jerveland, Claes Peter -Pans, Dirk Francoise Firman tecknas i förening av -Johansson, Mats Yngve -Riese, Hans Patrik Firman tecknas i förening av -Beyer, Birgit -Karlsson, Jan Mikael Firman tecknas i förening av -Johansson, Mats Yngve -Karlsson, Jan Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Volkswagen Finans Sverige AB så kan ni göra det på telefon genom 08-55386800 eller genom brev på följande adress:
Hantverksv. 9, 151 65, Södertälje

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka finansieringsrörelse avseende lös och fast egendom samt att driva annan därmed förenlig verksamhet enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Bolagets verksamhet omfattar inlåning från alllmänheten samt kreditgivning huvudsakligen i samband med fordonsförsäljning och skall i allt väsentligt ske genom leasing och avbetalning, köp av sådana avtal samt genom utlåning mot pantsatta rättigheter inkl egendom enligt sådana avtal. Normgivande för kreditgivningen skall vara marknadsvärden för omfattad egendom. För bolagets kreditgivning gäller att styrelsen för ett år i sänder meddelar föreskrifter för styrelsens, VDs och andra delegaters befogen- heter.

Det finns olika personer som har en koppling med Volkswagen Finans Sverige AB och det är Johansson, Mats Yngve som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Jan Mikael som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Riese, Hans Patrik som är född 1967 och har titeln Extern VD, Beyer, Birgit som är född 1971 och har titeln Extern vice VD, Pans, Dirk Francoise som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Geenhuizen, van Egon Hoyte som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESJerveland, Claes Peter som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anna Marie som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sandström, Robert Magnus som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorBjelkeby, Marie Anna-Carin som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor