Varuhuset Kringlan Aktiebolag

Stockholms län

Information

Varuhuset Kringlan Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Södertälje som är den kommunen där Varuhuset Kringlan Aktiebolag finns. I Södertälje så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Varuhuset Kringlan Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Varuhuset Kringlan Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Varuhuset Kringlan Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Varuhuset Kringlan Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 4, 151 71, Södertälje men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55039785.

Södertälje arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Varuhuset Kringlan Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Varuhuset Kringlan Aktiebolag har idag 556223-4533 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Varuhuset Kringlan Aktiebolag

Bolaget skall vara ett gemensamt samarbetsorgan för företagarna i varuhuset Kringlan och bedriva verksamhet inom PR-verksamhet, ADM-verksamheten för varuhuset Kringlan och dess hyresgäster samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Varuhuset Kringlan Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brännberger, Jan Ulf som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergman, Lena Margareta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Karl Tomas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Broander, Lars Einar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Hällstrand, Kurt Valdemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljung, Lena Elisabeth som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotSjöström, Peter Wallis som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hadodo, Samuel som är född 1954 och har titeln Suppleant, Sjökvist, Kenth Ingvar som är född 1964 och har titeln SuppleantLiljeberg, Ulla Marie Kristina som är född 1946 och har titeln RevisorRevisorn Ulla Liljeberg AB som är född och har titeln Revisor.