Länstidningen, Södertälje Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Södertälje och Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1921-04-19. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Södertälje där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Länstidningen, Södertälje Aktiebolag ska trivas.

Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Södertälje så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva tidningsutgivning och idka därmed förenliga verksamheter.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1980-01-01.

Idag är Länstidningen, Södertälje Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Södertälje.

Vill man komma i kontakt med Länstidningen, Södertälje Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-55092100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Kimsjö, Thelma Maria -Velén, Bo Christer -Wilson, Per Anders Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Länstidningen, Södertälje Aktiebolag är Kimsjö, Thelma Maria som är född 1956 och har titeln VD, Kimsjö, Thelma Maria som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilson, Per Anders Thomas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Grahnström, Rolf Torbjörn som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Velén, Bo Christer som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Monika Alice Maria som är född 1981 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantOlsson Svärdström, Birgitta Helen som är född 1962 och har titeln Revisor, Jarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Länstidningen, Södertälje Aktiebolag har 556019-7427 som sitt organisationsnummer.