Bostadsrättsföreningen Blombacken

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Blombacken är ett företag som finns i Södertälje. I Bostadsrättsföreningen Blombacken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hjortsmarker, Lars Arne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Knut Holger som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Wedholm, Christina Elisabet som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Wicklander, Stig Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Arne Reinhold som är född 1928 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Blombacken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Blombacken på telefon 08-55018592.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Blombacken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Blombacken är ett av många företag som finns i Stockholms län och Södertälje arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Blombacken innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Blombacken är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Blombacken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Blombacken har 769600-4436 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.