Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet

Stockholms län

Information

716421-6546 är organisationsnummer för verksamheten Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Södertälje som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet har varit registrerat sedan 1991-07-08 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet är och det finns flera verksamheter i Södertälje som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet så kan ni göra det på telefon genom 08-7721500 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tältet och det är Carlsson, Sven Martin Billy som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Mats Olov Gerhard som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Intveld, Catharine Lilian Jeanette som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sarlén, Ulf Ivar Vitalis som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöblom, Åsa Helene som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Karin Elisabet som är född 1952 och har titeln SuppleantFernandez, Joakim Ignacio som är född 1979 och har titeln Suppleant, Järnkrants, Bo Clarence Walther som är född 1942 och har titeln Suppleant, Pettersson, Inga Lise-Lotte som är född 1953 och har titeln Suppleant