Skäve Gård ek.för.

Stockholms län

Information

Skäve Gård ek.för. är ett bolag som finns i Södertälje. I Skäve Gård ek.för. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Laurén, Jan Erik Alf som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Laurén, Jan Åke Henric Gabriel som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, van der Woude, Albert Christian Roelof Frederik som är född och har titeln Ordinarie ledamot, van der Woude, Holger Christian som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med Skäve Gård ek.för. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Skäve Gård ek.för. på telefon 08-41028304.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva biodynamisk odling och därmed sammanhängande verksamheter på Skäve Gård i Järna, samt befrämja samarbete mellan konsumenter och producenter. Att bedriva entreprenadverksamhet inom lantbruk, bedriva service, reparationer on underhåll av lantbruksmaskiner. Föreningen skall eftersträva att sörja för medlemmarnas behov av baslivsmedel. Föreningen skall även verka för Skävestiftelsens ändamålsparagraf som lyder: "Stiftelsens ändamål är att främja och lämna understöd för utbildning och vetenskaplig forskning företrädesvis inom biodynamisk odling, samt i samband därmed för utvecklandet av nya fruktbara former för kulturellt, socialt och ekonomiskt samarbete. Härvid skall stiftelsen verka utifrån de impulser som Rudolf Steiner har givit i antroposofin."

Idag är Skäve Gård ek.för. av bolagstypen Ekonomisk förening.

Skäve Gård ek.för. är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Södertälje arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Skäve Gård ek.för. innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Skäve Gård ek.för. är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1988-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Skäve Gård ek.för. så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Holger van der Woude och Jan-Erik Laurén, var för sig.

Skäve Gård ek.för. har 716419-9734 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.