OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Södertälje och OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1993-04-22. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Södertälje där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening ska trivas.

OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1995-01-01. I Södertälje så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda medlemmarna arbete som organisationskonsulter. Föreningen ska jobba med organisatoriska lösningar inom offentlig och privat sektor bl.a. genom att utnyttja kreativa och skapande samt upplevelsebaserade arbetsmetoder såsom konst, bild, resor, musik, gastronomi, dans och drama.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1993-01-01.

Idag är OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Södertälje.

Vill man komma i kontakt med OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-55156300.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig..

De som är på något sätt har med OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening är Lundmark, Lina Maria som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson Lundmark, Anita Eva-Marie som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ingvar Arne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, .

OFUS, Organisations- och Företagsutveckling i Samverkan ekonomisk förening har 716405-6652 som sitt organisationsnummer.