HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att I föreningens hus upplåta bostadsägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Södertälje så är HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Södertälje arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Södertälje och i Stockholms län. Redan 1971-05-19 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje och verksamheten är har ej F-skattsedel.

715600-2136 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Södertälje.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje så går det att nå dem via telefon på 08-55039555 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björklund, Dan Roger -Kaivos, Kai Onni Ilari -Pedersen, Bengt Erling -Torstensson, Lars Tommy

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Ekhamra i Södertälje är Björklund, Dan Roger som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaivos, Kai Onni Ilari som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartson, Catrin Margareta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersen, Bengt Erling som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensk, Ingrid Kristina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Torstensson, Lars Tommy som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotVallin, Patrik Anders som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, .