HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Södertälje här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Södertälje jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje är ej momsregistretat och har organisationsnummer 715600-1575.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje på följande adress Hälsov. 2 B, 151 38, Södertälje.

HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Briggen i Södertälje så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Kanlén, Kjell Fredrik som är född 1971 och har titeln Suppleant . Uddström, Henry Gerhard som är född 1961 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.