Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a.

Stockholms län

Information

Föreningen har som ändamål för sin verksamhet att på av föreningen ägda eller med nyttjanderätt disponerade fastigheter förvärva, uppföra, upplåta och förvalta bostadshus och samlings- lokaler avsedda för semesterhem år föreningens medlemmar och dess familjer eller annan varom styrelsen fattar beslut. Föreningen skall dessutom för samma målgrupp, ge möjlighet till ett rikt friluftsliv. I syfte att gagna ändamålet med föreningen, skall styrelsen tillse att en aktiv medelsförvaltning sker av föreningens övriga tillgångar. Detta innefattar alla på marknaden förekommande finansiella instrument. Föreningen kan bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Södertälje så är Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Södertälje arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Södertälje och i Stockholms län. Redan 1949-03-16 så skapades Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. och bolaget är har ej F-skattsedel.

Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

715600-1146 är organisationsnummret för bolaget som finns i Södertälje.

Just nu är Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. så går det att nå dem via telefon på 08-55044491 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Haarala, Jaana Marjatta -Löf, Marie Elisabeth

Följande personer är på något sätt aktiva inom Södertälje Kemisk-Tekniska Arbetares Fritidsgård, förening u.p.a. är Engelbrand, Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Dennis Zeke som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Haarala, Jaana Marjatta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Marja Hannele som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Löf, Marie Elisabeth som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Garcia Rojas, Mario Gonzalo som är född 1966 och har titeln SuppleantHedsäter, Karin Helena som är född 1956 och har titeln Revisor, Seam Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .