HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Södertälje och HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje är ett av dem. Statusen för HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje är att Bolaget är aktivt.

HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje är ett Bostadsrättsförening och skapades 1935-06-27. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Södertälje där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje ska trivas.

I Södertälje så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje inte är momsregistrerat.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje och det finns flera bolag som är det idag i Södertälje.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-55039555.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedin, Nils Gunnar -Hellman, Stig Börje -Kjellström, Steven Erik -Wård, Åke Rune.

De som är på något sätt har med HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje är Hedin, Nils Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellman, Stig Börje som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Benny Tore som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Jernerén, Mikael Johan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellström, Steven Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Ann-Louise Sofie som är född 1981 och har titeln SuppleantVinbo, Anita Margareta Ingeborg som är född 1951 och har titeln Suppleant, Wård, Åke Rune som är född 1939 och har titeln Suppleant, .

HSB:s Bostadsrättsförening Melonen i Södertälje har 715600-0569 som sitt organisationsnummer.