Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Södertälje som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje finns. I Södertälje så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55010724.

Södertälje arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje har idag 715600-0023 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ioannidou, Sevasti -Jentzen, Ingrid Marianne -Sjödin, Lars Harald -Ulfstedt, Ulf Torsten är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Ankan i Södertälje så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ioannidou, Sevasti som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Jentzen, Ingrid Marianne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Lars Harald som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Emma Johanna som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ulfstedt, Ulf Torsten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bengt Daniel som är född 1977 och har titeln SuppleantJonsson, Jan Olof som är född 1943 och har titeln Suppleant, Stenlund, Kent Åke som är född 1955 och har titeln Suppleant, .